Meulebekestraat 38 | 8770 Ingelmunster | 051 30 26 23

Kriebelteam

KRIEBELTEAM

Het kriebelteam komt telkens na de vakantie de kindjes controleren op luisjes. Alles wordt mooi bijgehouden op de controlekaart. Mogen we vragen die kaart te ondertekenen voor gezien. Indien er luisjes worden vastgesteld, krijgen de leerlingen een brief en een stappenplan mee naar huis. De ouders dienen onmiddellijk actie te ondernemen! Na een week komt er een nacontrole.

Indien er tussentijds een kriebelprobleem wordt vastgesteld, vragen wij om de leerkracht op de hoogte te brengen. Er wordt dan een sticker in het agenda gekleefd. Gelieve uw kind dan te controleren, eventueel te behandelen en de sticker aan te vinken. Kinderen die niet behandeld worden kunnen niet mee zwemmen.

Indien er geen actie wordt ondernomen wordt er contact opgenomen met het CLB.

Help ons SAMEN dit probleem te bestrijden!