Meulebekestraat 38 | 8770 Ingelmunster | 051 30 26 23

Kinderparlement

verantwoordelijke: juf Sofie en juf Debbie

L4

Lize Vanderheeren

Marthe Depoorter

Yasmina Ivan

L5

Joyce Callewaert

Silke Vergote

L6

Célèste Verstraete

Vic Guillemyn

 

Het kinderparlement wil de betrokkenheid van de kinderen bij het uitwerken van een aantal initiatieven binnen het schoolleven verhogen.
Via het kinderparlement kunnen zij voorstellen formuleren met betrekking tot het schoolleven.

Alle leerlingen van de lagere school mogen uit de 4de, 5de en 6de klas twee afgevaardigden kiezen, deze blijven gedurende 3 jaar verkozen.
Elk jaar voeren de leerlingen van het derde leerjaar campagne en worden twee nieuwe afgevaardigden verkozen.
De kinderen worden hierbij begeleid door de leerkracht.
Het kinderparlement komt maandelijks samen tijdens de middagpauze.
Elke vergadering worden verschillende puntjes besproken, dit kunnen probleempjes op de speelplaats zijn of voorstellen in verband met zaken die beter kunnen. Ook wordt elke vergadering afgesloten met het legen en bekijken van de ideeëndoos.
De voorstellen die vanuit elke klas naar voren worden gebracht, worden nu samen met de parlementsleden besproken. Eventuele bezwaren worden steeds gemotiveerd.
Weerhouden voorstellen worden dan tijdens de personeelsvergadering besproken. Een voorstel wordt pas aanvaard als het op de personeelsvergadering door de leerkrachten goedgekeurd werd.
Elke vergadering typt een leerling van het zesde leerjaar het verslagje uit. Dit verslagje wordt aan ieder lid van het kinderparlement meegegeven.

Verantwoordelijke: juf Sofie en juf Debbie