Meulebekestraat 38 | 8770 Ingelmunster | 051 30 26 23

Levensbeschouwing

De lessen levensbeschouwing gaan door op maandag.

Rooms Katholieke Godsdienst Joyce Stoffijn
Zedenleer Carla Vroman
Islamitische Godsdienst Abdelfettah Hamdi
Orthodoxe Godsdienst Samuel Christiaans
Protestantse Godsdienst Esther Kamps

Levensbeschouwing is een ‘visie’ op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden.

Levensbeschouwing is op onze school een vak op zich en wordt gegeven door vakleerkrachten. 2 uurtjes per week krijgen de kinderen les levensbeschouwing.

Onze school maakt helemaal geen onderscheid tussen de verschillende levensbeschouwelijke vakken. Wij hebben respect voor ieders geloof en overtuiging.

Het GO! biedt 6 erkende officiële godsdiensten aan.

  1. Rooms-Katholieke Godsdienst
  2. Protestants-Evangelische Godsdienst
  3. Orthodoxe Godsdienst
  4. Islamitische Godsdienst
  5. Anglicaanse Godsdienst
  6. Israëlitische Godsdienst

Daarnaast kan ook gekozen worden voor

Niet-confessionele Zedenleer of Vrijstelling.

De leerkrachten levensbeschouwing vindt u terug bij het schoolteam.

Elk jaar werken de leerkrachten levensbeschouwing ook voor elke graad 1 thema samen uit. Dan zitten alle kinderen van de erkende Godsdiensten en de leerlingen van Niet-confessionele Zedenleer samen en werken rond een thema.

Wanneer en hoe moet ik kiezen?

De keuze gebeurt door de ouders in juni van de derde kleuterklas. Het vak levensbeschouwing begint dan in het eerste leerjaar. De keuze kan gewijzigd worden bij aanvraag bij de directie door een document in te vullen voor 30 juni van het voorgaande schooljaar.

Bij een vrijstelling engageren de ouders zich voor het onderricht van hun eigen levensbeschouwing.