Meulebekestraat 38 | 8770 Ingelmunster | 051 30 26 23

Onze visie

Onze visie

VISIE GO! basisschool Het Wonderbos Ingelmunster

Het ganse team staat voor u en uw kind klaar om met de hoogste zorg kwalitatief onderwijs te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Onze school werkt samen aan de toekomst van uw kind met het Pedagogisch Project van het GO!

De belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

 1. KWALITEIT EN STRUCTUUR: WE ROK!

SAMEN spelen – SAMEN leren – SAMEN groeien BUITEN in het groen

SAMEN SPELEN 

 • Creatief buiten spelen: leerlingen hebben aparte speelplaatsen met speelgoedbakken in elke klas
 • Bosavonturen voor kleuter en lager
 • Sportieve uitdagingen met aandacht voor FAIRPLAY
 • Vanaf L1 tot L6: MEERDAAGSE UITSTAPPEN
 • Een gezond kind in een gezond lichaam: oog voor gezonde voeding en bewegen

SAMEN LEREN

 • werken vanuit het LEERPLAN met in ons hart het PPGO!
 • inzetten op en aanleren van KENNIS VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES.
 • BUITEN leren in het groen: wekelijks Outdoor teaching van kleuter tot lager.
 • BEWEGEND leren.
 • Leren via verschillende werkvormen
 • ZORG voor elk kind: remediërend of uitdagend
 • Plaats voor projecten en STEM opdrachten
 • Digitale aandacht met KABAS en BINGEL. Vanaf de 3e graad google classroom.

SAMEN GROEIEN

 • inzetten op ontwikkeling van EXECUTIEVE FUNCTIES en LEREN LEREN.
 • sterk inzetten op WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID via de opvoedingspiramide en het 4-lademodel
 • Stimuleren van een sterk LEESONDERWIJS. 3x per jaar opvolging van leesniveau. Dagelijks lezen via het leeskwartier en het LIST principe.
 • Stimuleren van een sterk REKENONDERWIJS. Vanaf K1 tot L6 via ijsbergdidactiek met aandacht voor automatisatie.
 • OUDERBETROKKENHEID in kleuter en lager
 • VERKEER van kleuter tot lager: loopfietsbrevet – leren fietsen zonder steunwieltjes – voetgangersexamen – grote verkeerstoets – fietsexamen.
 • ZWEMMEN vanaf K2: watergewenning – kleuterzwemmen – zwemles – reddend zwemmen.
 • Initiatie FRANS vanaf K3. Samenwerking in de derde graad met Waalse school.
 • KINDERPARLEMENT: samen school maken
 • SAMENWERKEN tussen verschillende klassen: Peter/Meterschap – Peer tutoring
 1. BUITENONDERWIJS VOOR ALLE KINDEREN

Een blik op outdoor education

Buiten leren Buiten spelen

Outdoor education is voor onze school een gezonde mix van

 • buitenactiviteiten
 • omgevingsonderwijs
 • sociale/persoonlijke ontwikkeling.

Wat binnen kan, kan ook buiten

Onze lessen die we binnen geven, kunnen we ook buiten geven. Dit kan in ons schoolbos, op de speelplaats, in de buitenklas, aan de bankjes, in de buurt,…

We laten de kinderen in de buitenlucht al bewegend leren en ontdekken.

De doelen die normaal in de klas bereikt worden, bereiken wij door naar buiten te trekken.

Outdoor education is voor ons

 • gebruik maken van de outdoor klas. Dit is dan hetzelfde van in de klas, maar buiten. Je werkt buiten in het werkboek.
 • bewegend leren. Door te bewegen en gebruik te maken van de buitenruimte, blijft alles veel meer hangen. BEWEGEN EN LEREN GAAN HAND IN HAND
 • Vakoverschrijdend: we trekken naar buiten om te leren over de natuur, maar ook voor andere vakken. Wiskunde, taal, Frans,… alles kan in principe buiten ingeoefend worden.
 • 1x in de week minstens 1 lesuur: Outdoor-education is voor onze school van kleuter tot lager minstens 1 maal per week tot verschillende keren per week de 4 muren van de klas verlaten en een les buiten geven. Voor alle leerkrachten en leerlingen is het vanzelfsprekend om wekelijks met de klasgroep naar buiten te trekken. Slecht weer houdt ons niet tegen. Dit zorgt ervoor dat kinderen hier naar uitkijken.
 • Omgevingsonderwijs: we maken gebruik van de buurt. We leren in de echte wereld (vb: op de markt, bij de bakker, in een winkel,…)

Welke positieve effecten merken we bij de kinderen en de leerkrachten?

SOCIALE VAARDIGHEDEN OEFENEN EN WELBEVINDEN VERHOGEN

“Gelukkige kinderen leren de mooiste dingen”

 • Het buiten lesgeven bevordert de sociale vaardigheden: het verbetert de relatie tussen de kinderen. De kinderen leren samenwerken en worden zelfstandiger.
 • Ook de emotionele ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk bewustzijn en cognitieve vaardigheden worden geoefend.
 • De uitdagende groene speelzones en het bos geven minder verveling tijdens de pauzes en zorgen voor minder ruzies en conflicten. Kinderen voelen zich gelukkig op school.

LEERVERMOGEN EN CONCENTRATIE VERHOGEN:

“bewegen is de sleutel tot leren”

 • De betrokkenheid en de aandacht zijn groter.  Het creatief denken en het oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd.
 • Meer bewegen zorgt voor een betere gezondheid: door het vele buiten leren/werken zijn onze kinderen minder ziek. De lucht buiten is van een betere kwaliteit dan de binnenlucht.
 • De motorische vaardigheden worden gestimuleerd en de conditie van de kinderen wordt verbeterd.
 • De kinderen zijn aandachtiger en nemen de leerstof beter op. De concentratie is hoger wat de leerwinst dan vergroot. De zintuigen worden geprikkeld.
 • De kinderen ervaren leerplezier en kijken enorm uit naar de buitenlessen om te exploreren en experimenteren in de natuur.
 • De leerstof blijft beter hangen door het vele bewegen en de leerstof op een andere manier uit te voeren.

DE ZORG VOOR DE NATUUR EN DE BURGERZIN VERHOGEN

“PUUR AVONTUUR – SAMEN VERBONDEN IN DE NATUUR”

 • De kinderen leren respect hebben voor de natuur. De band met de natuur wordt versterkt.
 • De kinderen zijn zich bewust van hun rol en hun verantwoordelijkheid in de natuur.
 • De kinderen hebben oog voor hun omgeving, zijn kritische burgers en zoeken hun plaats in de gemeenschap.
 • We leren de kinderen duurzaam omgaan met water, energie, voedsel en het klimaat.
 1. ZORG VOOR ELK KIND

Sterke zorgvisie vertrekkend uit elk kind. Dit kan remediërend, maar ook uitdagend zijn. Hierbij aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind.

Onze school heeft een nauwe samenwerking met CLB, logopedisten, revalidatiecentra via meerdere overlegmomenten tijdens het schooljaar.

 1. SAMEN ZIJN WE STERKER: een warme en gezellige school

Tijdens het jaarprogramma zijn ouders welkom op onze school om deel te nemen aan klasactiviteiten. Dit zowel in het kleuter als lager.

Leren van en met elkaar!

Samenwerking met gemeente (sportdienst, interscolair overleg,…), MOS, MOEV, VSV,…

Een 4-tal forums op jaarbasis