Meulebekestraat 38 | 8770 Ingelmunster | 051 30 26 23

Schoolraad

Schoolraad

SCHOOLRAAD

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Onze schoolraad komt een 4-tal keer samen in het jaar

Samenstelling schoolraad GO! basisschool het Wonderbos

Voorzitter: Mieke Roquet

Secretaris: Sofie Verstraete

 

Leden

Daisy Bossuyt

Isabelle Dewitte

Vicky Bossuyt

Isabelle Vrielynck

Katia Verstraete

Dieter Vandekerckhove